U01 Code 95 ADR certificaat basis


logo opleider
Prijs: € 523,30
Deelnemers: 8-16

Inleiding

Het ADR-certificaat is verplicht voor beroepsgoederenchauffeurs die gevaarlijke stoffen als stukgoed vervoeren. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffeurs na 5 jaar een verlengingsopleiding met bijbehorend examen met voldoende resultaat afsluiten.
Naast verpakte goederen mag je met dit certificaat ook bepaalde onverpakte gevaarlijke goederen losgestort vervoeren in een voertuig of container. Je mag bovendien ook gevaarlijke stoffen in tankcontainers vervoeren of in gascontainers als de individuele inhoud (capaciteit) daarvan per tankcontainer of gascontainer de 3.000 liter niet overschrijdt.

Doelgroep

Beroepsgoederenchauffeurs die gevaarlijke stoffen als stukgoed willen vervoeren en die een ADR-certificaat Basis willen behalen. Voor de verlengingsopleiding dienen deelnemers in het bezit te zijn van een geldig ADR-certificaat Basis. Het certificaat moet tenminste gelding zijn tot en met de dag van het verlengingsexamen. Deze opleiding is tevens geschikt voor leidinggevenden en/of transportplanners.

Resultaat

De deelnemer leert de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en de chauffeur is in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg te mogen vervoeren.

Inhoud

Theorie
- Wettelijke voorschriften
- Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
- Gevarenklassen van stoffen
- Eisen aan voertuigen en uitrusting
- Regels voor het vervoer, laden en lossen
- Documenten bij het vervoer
- Persoonlijke beschermingsmiddelen

 
Praktijk
 -Maatregelen bij een ongeval/incident
 - Brandoefening
 - Eerste hulp

Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen gevolgd zijn incl. de brandoefening. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
Het wel of niet behalen van het certificaat heeft geen invloed op de uren voor de verplichte nascholing.
Het theorie-examen duurt 45 minuten en bestaat uit 25 vragen (15 gesloten vragen algemeen en 2 cases met elk 5 gesloten vragen).
De behaalde uren voor code 95  kun je ook terugvinden, door in te loggen met je DigiD op: www.mijn.cbr.nl Alle, bij Vervoerscollege Venlo, behaalde uren kun je terugvinden door in te loggen met de bij aanmelding toegestuurde inlogcode van Transportopleider.

 


Kosten

De kosten voor deze training zijn incl. lesmateriaal, examen ADR, lunch en excl. BTW en CCV aanmeldingskosten, 

Extra Informatie

De ADR cursus telt mee voor 14 uren code 95.
Neem voor meer informatie contact met ons op via 077-3969314 of info@vervoerscollegevenlo.nl
Voor algemene informatie, nieuws en een overzicht van onze activiteiten verwijzen wij naar: www.vervoerscollegevenlo.nl.

Subsidie

Voor deze opleiding is soobsubsidie mogelijk.

Klantwaardering

Docent/Trainer 9,1
Inhoud 9
Locatie 9,2
Materialen 8,9
Organisatie 9,1
Eindoordeel 8,9